Minister: sanering en ontmanteling van NAM-locatie Wieden-Weerribben

Minister Wiebes heeft aan GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee geantwoord dat de voormalige gaswinlocatie, op 5 meter afstand van het natuurgebied, wordt gesaneerd en ontmanteld.

 Na jarenlange druk van de Statenfractie en de Tweede Kamerfractie, is het hoge woord eruit: NAM verlaat deze locatie.

Op de korte termijn wordt er een sanering uitgevoerd, om de verontreinigingen die zich buiten de hekken bevinden, aan te pakken. Wat later wordt de locatie ontmanteld en verder gesaneerd. Het compleet ontmantelen kost meer tijd, daarom is er gekozen om alvast een sanering uit te gaan voeren in de tussentijd. Onze fractievoorzitter Robert Jansen is blij met de beweging in het dossier. ‘Wij maken ons ernstige zorgen over de natuur in combinatie met deze bodemverontreiniging. Het is verstandig dat er snel wordt begonnen met de sanering"