gasvelden twente
gasvelden twente

Niet alleen lusten voor zout- en gaswinners in Overijssel, maar ook de lasten.

De zout- en gaswinning in Overijssel veroorzaakt naast opbrengsten, ook lasten. Zo is een aantal mijnbouwlocaties sterk vervuild, en het is maar de vraag of dat ooit wordt opgeruimd.

Daarbovenop speelt mee dat verontreinigingen soms net niet schadelijk genoeg zijn volgens de maatstaven voor mens en natuur om te moeten worden opgeruimd. Maar of je van dat verontreinigde grondwater dan nog drinkwater kan maken, of het aan je vee kan geven?

De mijnbouwers hebben flink wat verontreinigingen veroorzaakt in Overijssel, en er ontstaan nieuwe verontreinigingen. GroenLinks fractievoorzitter Robert Jansen vindt dat de provincie als beschermer van het grondwater meer haar nek moet uitsteken voor de bescherming ervan. En er zorg voor te dragen dat de vervuiler gaat betalen. Een heel normaal principe, de vervuiler betaalt. Alleen in de mijnbouw is dat niet gebruikelijk. Daarom dient GroenLinks morgen een voorstel in bij Provinciale Staten met als doel dat de vervuiler gaat betalen.