Provincie Overijssel maakt bezwaar tegen aanvliegroutes Lelystad

De provincie Overijssel streeft naar een vermindering van geluidshinder voor de inwoners. Dan hoort bezwaar tegen toename van geluid daar natuurlijk bij! Vliegveld Lelystad gaat echter fors uitbreiden.

De aanvliegroutes komen in Overijssel onder andere over Kampen en Zwolle te liggen. Geen pretje om elke 5 tot 10 minuten een vliegtuig over te moeten horen komen. In de wandelgangen op het provinciehuis leek er nog onzekerheid te bestaan of de provincie Overijssel officieel bezwaar zou gaan indienen tegen de aanvliegroutes van vliegveld Lelystad. Fractievoorzitter Daphne Dertien van GroenLinks Overijssel stelde daarom vragen in de Statencommissie van 11 september. Gedeputeerde Kok zegde daarop toe dat de provincie zelf bezwaar zal gaan indienen tegen het voornemen van de uitbreiding van Lelystad Airport, en dat de provincie niet zal aansluiten op de bezwaren van de gemeente Kampen en Zwolle. Een belangrijk winstpunt voor GroenLinks Overijssel.Ook inwoners van Overijssel kunnen bezwaar maken via dit zienswijzeformulier. Doe het dit weekend! De deadline is aanstaande maandag 16 september.

Foto: Vermast Fotografie