Spoorverdubbelingen Deventer-Olst en Enschede-Zwolle vorderen!

Op dinsdag 25 september j.l. kregen wij het nieuws uit Den Haag (Tweede Kamer) door dat er een vooraankondiging van twee moties van de regeringspartijen. Beiden hadden betrekking op spoorlijnen, waaronder de voor Overijssel belangrijke lijnen Zwolle-Enschede en de lijn Arnhem-Zwolle.

Op woensdag 26 september hebben we dat vervolgens via een ‘snel voorstel’ in de Provinciale Staten opgepakt. Het College van Gedeputeerde Staten ontraadde de motie omdat ‘het vervoersaanbod te gering zou zijn’. Ons voorstel werd dus verworpen dankzij het advies van het College.

Op 2 oktober kwamen de toegezegde moties in de Tweede Kamer in stemming en beiden werden met handopsteken en algemene stemmen aangenomen. Hoe anders was de reactie van het College na het aannemen van dat voorstel: ‘het is mooi dat deze moties zijn aangenomen; het past precies in het plaatje dat wij voor ogen hadden......’ Ondanks de mist van de provinciale coalitie in september, zijn we vooral blij dat er ondanks dat nu beter perspectief komt voor beide treinlijnen, want ook voor de lijn Zwolle-Enschede hebben wij ons beijverd.