Wandelroutenetwerk Hof van Delfland

Wandel- en fietsroutes verdienen duurzaam onderhoud

Statenlid Kees Slingerland heeft namens GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel over het onderhoud van de fiets- en wandelroutes in Overijssel.

Zowel het fietsknooppuntennetwerk als het wandelnetwerk zijn in de afgelopen twee decennia aangelegd, maar niet overal is het in Overijssel meer in goede staat en dat is de reden van de schriftelijke vragen. Daar komt overigens nog bij dat in de meeste gevallen de gemeentes eigenaren zijn van de routes, maar niet altijd geld hebben gereserveerd voor het onderhoud.

FIETSROUTES

In de vragen wil GroenLinks vooral weten of de problemen ten aanzien van het benodigde onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk bij de provincie bekend zijn. Kees Slingerland daarover: 'als ik het goed begrepen heb, dan had de regio Twente daar wel geld voor gereserveerd, maar de bodem van hun pot is in zicht. Ze zijn daar juist goed bezig met kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de bewegwijzering. Het gaat daarbij vooral om het gebruik van een duurzamere houtsoort voor de paaltjes. Zij zijn daar een goede voorloper in, maar kunnen hun werk waarschijnlijk niet afronden'. In andere regio's, zoals Salland en Noord-West-Overijssel, is waarschijnlijk niet eens geld gereserveerd en dat staat haaks op de stijgende belangstelling van toeristen voor Overijssel: als Overijssel die tendens wil vasthouden dan zal de kwaliteit van fietsnetwerk goed moeten zijn. GroenLinks doet daarom bij de vragen de suggestie om het verduurzamen van het fietsknoppuntennetwerk mee te nemen in de onderhandelingen over Regiodeals die binnenkort met het kabinet zullen worden opgestart. Een tweede suggestie die GroenLinks doet betreft de oplaadpunten voor de accu's van e-bikes, die bijvoorbeeld op Toeristische Overstap-Punten (TOP's) niet zouden misstaan.

WANDELROUTES

Net zoals bij de fietsknooppunten geldt voor het wandelnetwerk dat allereerst van belang is om te weten of de problemen bekend zijn bij de provincie. Bij het wandelen heeft Overijssel een goede naam hoog te houden, want Overijssel is één van de vijf provincies die vijf sterren kreeg voor de wandelvoorzieningen in de provincie. Desondanks is het een bekend feit dat de samenwerking in de randen / bij en over de grenzen van de provincie / ons land niet altijd soepel verloopt. Kees Slingerland daarover: 'als verwoed wandelaar en fietser weet ik dat bijvoorbeeld rond de Reest, waar Drenthe en Overijssel elkaar tegenkomen er sprake is van onduidelijkheden in de bewegwijzering. Deels lopen routes samen op en / of kruisen elkaar, terwijl de wijze van bewegwijzering verschillend is. Daar raken mensen dus de weg door kwijt en dus moet dit veranderen: dit zou bijvoorbeeld kunnen door enkele Drentse routes en ook enkele Overijsselse routes grensoverschrijdend te laten zijn. Op die manier hoef je elkaar niet in de weg te zitten en kan de wandelaar lekker doorwandelen'. Ook wat het wandelen betreft zou het zinvol zijn om de bewegwijzering duurzamer en meer 'hufterproof' te maken, zodat die bewegwijzering langer mee kan.