GroenLinks doet mee in de provincie, maar niet in het waterschap. Daar steunen we Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk is dé landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

Naast GroenLinks, steunen ook de PvdA, D66 en Volt Water Natuurlijk als dé groene en sociale stem in het waterschap. Wij hebben ervoor gekozen om in de waterschappen onze krachten te bundelen, zodat we samen sterker staan.  

Water Natuulijk is opgericht door 12 natuur- en landschapsorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en is met 85 bestuursleden in alle 21 waterschappen de grootste, onafhankelijke waterschapspartij van Nederland. Water Natuurlijk gaat voor een groene en duurzame toekomst. Ons Tweede Kamerlid Laura BrometMarjan Minnesma van Urgenda en Jan Terlouw zijn ambassadeurs van Water Natuurlijk.

Heeft Water Natuurlijk één lijst voor Overijssel?

Nee, Overijssel zijn er maar liefst vijf waterschappen:

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (in het westen, Dalfsen, Raalte, Deventer, Olst-Wijhe);
 • Waterschap Rijn en IJssel (Bathmen tot Markelo en ten zuiden van Haaksbergen);
 • Waterschap Vallei en Veluwe (ten westen van de IJssel); 
 • Waterschap Vechtstromen (in het oosten, Hardenberg, Ommen en Hellendoorn); en
 • Waterschap Zuiderzeeland (in het noordwesten van onze provincie).

Op je stempas staat voor welk waterschap jij mag stemmen. 

GroenLinksers op de lijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta (lijst 1) zijn onder andere:

 • Esmee Pater (nr. 6);
 • Aniek Wierstra (nr 11);
 • Eildert Noorda (nr. 15); en
 • Camiel Versluis (nr. 19).

GroenLinksers op de lijst Water Natuurlijk Waterschap Rijn en IJssel (lijst 2) zijn onder andere:

 • Frans Langeveld (nr. 6); en
 • Kees van Immerzeel (nr. 10); en
 • André Putker (nr. 12).

GroenLinksers op de lijst Water Natuurlijk Waterschap Vallei en Veluwe (lijst 4) zijn onder andere:

 • Astrid Meijer (nr. 1); en
 • Monique van Gerwen (nr. 23).

GroenLinksers op de lijst Water Natuurlijk Vechtstromen (lijst 1) zijn onder andere:

 • Anieke Kranenburg (nr. 1);
 • Anja ter Harmsel (nr. 10); en
 • Jerry Stoker (nr. 17).

Daarnaast stemt een klein deel van de inwoners van Overijssel op de aan Water Natuurlijk gelieerde lijst Water, Wonen en Natuur Waterschap Zuiderzeeland (lijst 1). 

Maak Water Natuurlijk weer de grootste partij in het waterschap. Dan is Water Natuurlijk als eerste aan zet om de onderhandelingen te beginnen.

Kleur ook het waterschap groen: Stem Water Natuurlijk. Kan gewoon!