Het bezoek aan inwoners van Overijssel is elke keer weer indrukwekkend, zo ook vandaag.

De gemeente Dinkelland heeft een aantal schitterende natuurgebieden waar de provincie volop in gesprek is met belanghebbenden die binnen deze gebieden actief wonen en werken. Er ligt voor de provincie een opgave om de gebieden zo in te richten dat de natuur zich kan herstellen. De hiervoor te nemen maatregelen zullen voor de ene boer meer invloed op de bedrijfsvoering hebben dan voor de ander. 

Bij het werkbezoek van de Statencommissie Landbouw & Natuur mochten wij genieten van de gastvrijheid van een familie die pal naast de Hunenborg nabij het natuurgebied Agelerbroek is gelegen. De Hunenborg heeft een historische betekenis en stamt waarschijnlijk uit de 11e of 12 eeuw.  Van oorsprong is dit gebiedje zeer nat en dat is goed te zien aan het aanwezige alluviaal loofbos. Tegelijkertijd staat het gebied erom bekend dat door deze nattigheid er een rijke diversiteit is aan soorten bomen en planten. Ook het zeldzame blauwgras en verschillende bijzondere soorten orchideeën zijn aanwezig en zullen als gevolg van de maatregelen als soort versterkt worden. Als provincie gaan we deze natuur herstellen en behouden en dat is heel mooi! Voor de boeren familie is dat minder, zij moeten nadenken over hoe de bedrijfsvoering voortgezet kan worden, welke maatregelen zij hiervoor allemaal moeten doen en of er dan wel een goed verdienmodel over blijft. Dat zijn ingrijpende en emotionele beslissingen en daar hebben wij als Statencommissie begrip voor. Gezamenlijk met deze familie wordt gezocht naar oplossingen en dat moet zorgvuldig plaats vinden. Het was heel mooi dat deze familie hun verhaal en hun zorgen  voor het voetlicht van de volksvertegenwoordiging konden brengen.

Hoe anders was het bezoek aan het natuurinclusieve melkveehouderijbedrijf 'Boer Kees' waar de familie Schutte de bedrijfsvoering volledig afgestemd heeft op het natuurgebied. De Jerseykoeien grazen op een op kruidenrijk grasland. De familie is gedreven en heeft een duidelijke visie over hoe zij met de natuur toch goed het bedrijf kunnen runnen. Sloten zijn gedempt, hagen zijn aangelegd en uiteraard is er een bloemrijke strook aanwezig op de huiskavel. Ook heeft het bedrijf een eigen pasteurisatie en produceert zij eigen melk dat verkocht wordt onder de naam 'Boer Kees'. Chef-koks van restaurants worden rondgeleid om gevoel met het product te krijgen. Dat hebben we geweten.... een heerlijke truffel gevuld met slagroom van de Jerseykoe is echt smullen en de smaak is beduidend anders dan de room die afkomstig is van de koe die alleen op eiwitrijk grasland graast. Boer Kees heeft kansen gezien en gevonden door het aangrenzende natuurgebied waardoor er een mooi boerenbedrijf staat met een natuurlijk landschap en dat in en om het natuurgebied. Hoe mooi is dat!