Zorgen in Provinciale Staten over opnieuw een lekkage AkzoNobel

CDA, VVD en GroenLinks zijn bezorgd over de nieuwe lekkage in een boorput van AkzoNobel. De Provinciale Statenleden Bouwien Rutten, Yvonne Koolhaas en Robert Jansen stellen er woensdag mondelinge vragen over aan het provinciebestuur. De Statenleden maken zich zorgen over de verspreiding van de verontreiniging en daardoor over het grondwater.

Al eerder lekte er bij verschillende lekkages grote hoeveelheden diesel en zout water in het milieu. AkzoNobel staat sinds vorig jaar onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen en het Openbaar Ministerie voert een strafrechtelijk onderzoek uit.