We hebben een diverse kandidatenlijst vol gedreven aspirant-statenleden met kennis van zaken. Met een progressief programma en deze sterke kandidatenlijst gaan we een knallende campagne tegemoet!

Lucas Brinkhuis (23) uit Schalkhaar is onze lijsttrekker. Hij zit nu vier jaar in de Provinciale Staten voor GroenLinks. Lucas brengt energie in het debat, heeft oog voor de toekomst en weet verandering te brengen in de provinciale politiek. Hij kan de wensen van de kiezer goed vertalen in politieke voorstellen omdat hij ook het gesprek met andere partijen, binnen en buiten de politiek, aan weet te gaan.

"Ik wil me net als de afgelopen vier jaar ook de komende vier jaar vol enthousiasme inzetten voor onze provincie. Er is ontzettend veel te doen: de natuur herstellen én een perspectief aan boeren bieden, zorgen voor genoeg drinkwater én droogte tegengaan. Een natuurlijk, toekomstbestendig en levendig Overijssel, daar gaan we voor!"

Lucas Brinkhuis
Margriet Leest

Margriet Leest is raadslid in Zwolle. Ze staat voor een sociale, rechtvaardige en inclusieve samenleving. Ze is een topper in het contact maken en verbinden van mensen en groepen.

"Op Aruba werkten mijn ouders hard voor mijn zussen en broer, om ons een goede toekomst te geven. Maar ze besteedden ook veel aandacht aan anderen die het moeilijk hadden. Dit deden ze zo natuurlijk en alledaags dat ik pas later merkte dat dit niet zo gewoon was. Hoe ouder ik werd, hoe meer ook ik meer wilde betekenen voor anderen. We bereiken meer als we elkaar kennen, meer verbinding hebben en begrip voor elkaar opbrengen.

Mijn doel is om de stem te laten horen van diegenen die niet vaak gehoord worden. Overijssel is veel levende culturen, talen en dialecten rijk. Door daar aandacht voor te hebben, bouw je bruggen van begrip, veiligheid en saamhorigheid

We hebben een diverse samenleving, en dat mogen we vieren en stimuleren. Door bijvoorbeeld mbo’ers tot hun recht te laten komen met goede stagemogelijkheden. Door te investeren in dorpen zodat jongeren niet naar grotere woonplekken moeten vertrekken en de dorpen uitsterven. Door basiszorg en preventie ook buiten de steden toegankelijk te maken. En door goede opvang en ondersteuning te hebben voor vluchtelingen, zodat ze makkelijker meedoen met wonen, werken en leven in Nederland."

 

Joyce Vorgers komt uit Hengelo. Ze heeft ervaring in de gemeenteraad en heeft hart voor mens, dier en natuur.

"Ik kan me ergeren aan hoe veel politieke debatten gevoerd worden. De nuance is ver te zoeken en als je niet ergens uitgesproken voor bent, dan ben je automatisch tegen. De menselijkheid is uit het debat verdwenen en het gesprek tussen verschillende groepen is erg moeilijk. Het gaat niet meer om de inhoud, maar om bij welke groep je hoort en hoe je je dan kan afzetten tegen andere groepen. De enige manier om hieruit te komen is door weer goede gesprekken te voeren met je buurman, door de muren af te breken en er vanuit te gaan dat elk mens goede intenties heeft. Samen hebben we de kracht om de grote crises van deze tijd aan te gaan, kijk om naar de mensen om je heen. Verschuil je niet in je eigen bunker, maar kijk over de muren heen. Ik geloof dat dit ook in de politiek nog veel meer kan en dat ik hier een verbindende rol kan spelen tussen verschillende eilandjes. 

In Hengelo word ik geïnspireerd door kinderen die op straat spelen. Voor hen wil ik de wereld een beetje beter achterlaten, zodat ze in het groen buiten kunnen blijven spelen. Maar ik word ook gedreven door alle omgekeerde vlaggen langs de weg. Iedere keer als ik er langskom doet het me weer pijn en denk ik, waar heeft het zo mis kunnen gaan? We willen toch allemaal graag gezond voedsel, een rijk biodivers landschap en boeren die een goede boterham kunnen verdienen. Het motiveert me om de komende jaren aan het werk te kunnen gaan om het vertrouwen van alle kanten te herstellen."

Joyce Vorgers
Rob Klein Bleumink

Rob Klein Bleumink uit Markelo is nu al Statenlid. Hij gaat graag nog vier jaar door om verder te werken aan een mooiere provincie.

"Veel Nederlanders zijn ontevreden over hoe het momenteel gaat in de samenleving. Er is veel scepsis naar de politiek en er is sprake van een verruwing in de omgang met elkaar. In de staten hoop ik een bijdrage te leveren aan een verdraagzamere samenleving door meer te luisteren naar de inwoners van Overijssel en hun wensen te betrekken bij de besluitvorming. Zelf heb ik actie gevoerd tegen de dumping van afvalwater in het schone Twente. Door in de politiek actief te worden kan ik direct vragen stellen en het opnemen voor de lokale bevolking. In de huidige periode heb ik dan ook de onderwerpen mijnbouw/ondergrond en de energietransitie. Maar ook natuur is een zeer belangrijke reden om weer in de staten te willen. Er vinden op provinciaal niveau vele besluitenplaats over stikstof en natura 2000 en dat zijn nou precies de onderwerpen waar GroenLinks zich jarenlang voor heeft ingezet. De komende 4 jaar zullen deze besluiten een grote rol spelen en daar wil ik graag invloed op hebben, met name omdat ik kennis heb omtrent deze onderwerpen door mijn werkzaamheden bij een natuurorganisatie."

Ecoloog Niels Jeurink uit Kampen heeft ervaring in de gemeenteraad daar. Hij heeft zin in de overstap naar de Provinciale Staten.

"Overijssel mooier, groener en schoner maken. Dat is mijn ambitie. Als natuurliefhebber en ecoloog doe ik niks liever dan genieten van onze bijzondere natuur. Er is gelukkig nog heel veel natuur te zien in onze provincie maar helaas gaat het daar lang niet altijd goed mee. Ik wil er als statenlid aan gaan bijdragen dat we zuiniger worden op de biodiversiteit die we nog hebben. Door ervoor te helpen zorgen dat de kwaliteit van onze natuurgebieden verbetert. Door verdroging op te helpen lossen. Door stikstofdepositie terug te dringen. Door de opwarming van onze aarde te helpen beperken door zo snel we kunnen over te stappen op duurzame energie. Door de landbouw te helpen verduurzamen. En ga zo maar door. Ik wil me hier graag voor inzetten. Zodat we onze provincie weer een beetje mooier, groener en schoner maken."

Niels Jeurink
Anja ter Harmsel

Op plek zes staat Anja ter Harmsel uit Nijverdal. Anja is fractievoorzitter in Hellendoorn, en is geboren en getogen in Nijverdal, de meest centrale plek in Overijssel. Ze heeft 17 jaar ervaring in de Raad en is 25 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Enschede op financiën in het sociaal domein. Anja staat voor samenwerken en “doen wat je zegt en zeggen wat je doet!” in duidelijke taal, zodat iedereen het kan begrijpen.

"Ik wil zorgen voor meer groen, voor iedereen. 3-30-300 bomen zal het groen in veel steden verbeteren en vergroten. Ik gun iedereen dat vanuit huis 3 bomen zichtbaar zijn, 30% bladerdak in elke buurt is, en op 300 meter van elke woning een park of groene omgeving te vinden is. Overijssel is voor mij de mooiste provincie van ons land. Hier vind je prettig wonen, noaberschap en vooral groen.

Iedereen moet de gelegenheid krijgen om mee te doen en daar voor beloond worden. We gaan uit van vertrouwen en zetten mensen in hun kracht. We laten mooie wereld aan onze kinderen achter met een gezond groen leefklimaat, wonen, werken, voldoende scholen, voldoende openbaar vervoer, sport en cultuur.  

We zorgen voor voldoende schoon (drink)water, maar ook voor droge voeten. Natuurlijk wekken we onze energie schoon op. Zon is prima, maar daar hoort wind bij. Niemand wil een windmolen in de achtertuin, maar we kunnen niet zonder. Dus laten we omwonenden meedenken, meepraten en meeprofiteren om samen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen voor windenergie. Het kan gewoon allemaal!"

Verone Meengs - de Vries komt uit Goor, in de Hof van Twente. Ze zit nu als Statencommissielid in de Overijsselse Staten.

"Ik ben ruim tien jaar geleden politiek actief geworden omdat ik vind dat ieder mens recht heeft op een schone en gezonde leefomgeving, een veilig bestaan zonder armoede en gelijke kansen in de zorg, onderwijs en werk. Ik wil de uitholling van de verzorgingsstaat tegengaan. Daarnaast vind ik het van levensbelang dat we beseffen dat we als mens onderdeel en afhankelijk zijn van de natuur. Om onze natuurlijke leefomgeving te redden is het noodzakelijk dat we onze ecologische voetafdruk op korte termijn drastisch verkleinen, zoveel mogelijk circulair gaan leven, en natuurherstellende maatregelen nemen.

De komende jaren wil ik doorgaan met werken aan een robuust Overijssel. Daarom heb ik mij opnieuw verkiesbaar gesteld. Ik houd van de mooie steden en dorpen, de natuur en de landschappen die onze prachtprovincie rijk is. Ik wil dat Overijssel een schone en gezonde, leefbare en levendige provincie blijft en dat we goed zijn voorbereid op de toekomst. Daar zet ik mij met energie en motivatie strijdvaardig voor in."

Verone Meengs - de Vries
Rosa Amptmeijer

Rosa Amptmeijer komt uit Borne. Ze heeft een focus op jonge mensen, klimaat en een inclusieve samenleving. Zij vindt het belangrijk dat technologie effectief en verantwoord wordt ingezet. Met haar studie Interaction Technology is ze graag op een creatieve manier bezig met technologie. Rosa ziet dat er nog te makkelijk over natuur en klimaat gedacht wordt, alsof het problemen voor de toekomst zouden zijn. 

"Mijn motivatie om de politiek in te gaan is omdat ik vind dat als je ergens verandering wilt zien, je er ook alles aan moet doen om die verandering te realiseren. Zo wilde ik meer representatie van jonge en technische mensen in de politiek zien en meer aandacht voor klimaat, mobiliteit en gelijke kansen. Door actief te zijn wil ik daarin mijn steentje bijdragen."

Marianne Schouten is een kandidaat met ruime ervaring in de Enschedese gemeenteraad. 

"Ik wil heel graag een gezonde, sociale, groene en eerlijke toekomst voor onze kinderen. Helemaal in deze tijden van veel onzekerheid zijn er slimme en sociale veranderingen nodig die daadwerkelijk kunnen zorgen voor meer welzijn, voor iedereen. 

Ons kapitalistische systeem - dat roofbouw pleegt op mens en natuur, altijd groei nodig heeft en veel rommel produceert - is de grote boosdoener van steeds meer ongelijkheid. Sommige mensen menen ten onrechte dat vluchtelingen voor deze groeiende ongelijkheid verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Maar ze ontstaat doordat landen en gemeenten geloven dat “de vrije markt” alle problemen kan oplossen. De woningcrisis, lerarentekort, onderbetaling in de zorg, het verdwijnen van zwembaden, bezuinigingen op bibliotheken, steeds meer mensen met schulden, laten echter glashelder zien dat de vrije markt niet werkt. Dit systeem maakt kapot wat waardevol is. Vrijheid voor een enkeling, ten koste van gelijkheid en broederschap. Samen zijn we een samenleving, waarin we zorgen voor elkaar, wetende dat we afhankelijk zijn van elkaar, afhankelijk van een gezonde aarde. Het nieuw uitgekomen IPCC rapport liegt er niet om. We moeten stoppen met zoveel rotzooi maken, minder vlees eten, minder vliegen, minder energie verbruiken. Maar meer mens zijn, meer genieten van de kleine dingen in het leven, meer zorgen voor elkaar, meer lief zijn, meer genieten. 

Het goede nieuws: dit kan echt!"

Marianne Schouten
Lennart Hartman

Lennart Hartman is in Zwolle 4 jaar raadslid geweest. 

"Ik heb me in de Zwolse gemeenteraad al ingezet op dossiers waarin de provincie het verschil kan maken. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie, handhaving, de omgevingswet en het werken aan een open overheid. Ik maak me zorgen over natuur in Overijssel, en daarom wil ik de stap naar de Staten maken.

Als raadslid heb ik geleerd breed samen te werken om samen de kernwaarden van GroenLinks in de praktijk te brengen. Zowel binnen de raad in breed gedragen groenrode initiatieven, maar ook daarbuiten bij het verbeteren van de regionale samenwerking. 

Mijn kennis en ervaring die ik daarbij heb opgedaan zou ik graag inzetten als Statenlid om Overijssel mooier, eerlijker en schoner te maken. Want mijn doel is om een provincie te hebben met een open bestuur, eerlijke ruimteverdeling en sterke natuur."

Simon Govers komt uit Deventer. Hij is daar afdelingsbestuurslid van de kennisgroepen ‘duurzaamheid’ en ‘sociaal domein’. Simon is wilskrachtig en bevlogen over de duurzame uitdaging van deze tijd. Hij komt op voor kwetsbare doelgroepen.

‘Dit is niet altijd zo geweest. Zelf heb ik namelijk ook een situatie achter de rug van psychoses en verslavingen. Anderhalf jaar geleden ging het roer om. Nu ben ik fulltime bezig om me maatschappelijk in te zetten. Voor mijn studie technische bedrijfskunde ben ik nu aan het afstuderen in het ontwerpen van een nieuw proces voor de kringloopbranche. Daarnaast heb ik er mijn baan van gemaakt bij de vrijwilligerscentrale om jongeren en vluchtelingen te coachen om maatschappelijke projecten op te zetten. In mijn vrije tijd ben ik altijd actief, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige, om activiteiten op te zetten voor ons duurzaamheidscentrum en natuurlijk als bestuurslid voor GroenLinks. Maar ik kan ook ontzettend genieten van muziek, duursport en het lezen van een goed boek.’

‘Bij de provincie hoop ik een drijvende kracht te zijn voor de belangrijke uitdagingen van deze tijd. Ik hoop dat de provincie nu echt serieus wordt over transities die al te lang op de agenda staan, zoals de Regionale Energie Strategie, de Circulaire Economie en de Korte Voedselketen. Maar ook de grote thema’s als werk, zorg, consumptie en democratie zijn aan verandering toe. Er is volgens mij behoefte aan een kritische en creatieve blik op de heersende denkkaders in de politiek.’

Simon Govers
Rob van Elburg

Zwollenaar Rob van Elburg is sociaal werker. Hij werkt vooral met mensen met een GGZ-achtergrond, statushouders en rond het thema armoede. Ook is hij actief voor Extinction Rebellion.

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek, waarbij ik minder ben van de scherpe randjes er afschaven en veel meer heil zie in echte systeemverandering. We kunnen doen alsof het tekort aan sociale huurwoningen, het verdwijnen van de natuur en de ellende van mensen in armoede geïsoleerde problemen zijn. Maar het zijn allemaal gevolgen van jarenlange beleidskeuzes gericht op kortetermijnwinst waarbij de gevolgen voor mens en natuur amper zijn meegenomen.

GroenLinks is de enige partij die deze problemen aan elkaar weet te verbinden en met echt duurzame oplossingen komt zonder verantwoording uit de weg te gaan. Daarom zet ik mij al jaren in voor GroenLinks Zwolle. Hiervoor heb ik bij Milieudefensie gewerkt op de succesvolle stikstofcampagne, waarbij we via de rechter voor elkaar hebben gekregen dat gemeenten moeten zorgen voor gezonde lucht voor hun inwoners.

Mijn passie ligt bij (klimaat)rechtvaardige politiek, verbinden en het werken aan een beter Nederland, te beginnen in Overijssel."

Onze andere kandidaten:

13 Martin Hoek, Deventer

14 Bauke de Vries, Deventer

15 Laura van de Beek, Hardenberg

16 Rik Wolters, Hengelo

17 Maarten Schroders, Zwolle

18 Agnes Booijink, Hengelo

19 Camiel Versluis, Holten

20 Machiel Schilder, Zwolle

21 Michiel Bussink, Lettele

22 Lotte ten Vaarwerk, Enschede

23 Michiel van Mierlo, Bergentheim

24 Frank van Lier, Zwolle

25 Miriam Ntumba, Zwolle

26 Corry Lameris, Hengelo

27 Henk Marijt, Hengelo

28 Eef Diteweg, Hardenberg

29 Pieter Parmentier, Diepenveen

30 Christiaan Jurjens, Hardenberg

31 Patrick Pelman, Zwolle

32 Gerjo van der Horst, Olst

33 Robin Wessels, Enschede

34 Anja Roelfs, Zwolle

35 Robert Jansen, Deventer

36 Kees Slingerland, Hardenberg

37 Manouska Molema, Groningen

38 Erik Faber, Assen

39 Peter Lage Venterink, Nijverdal

40 Monique Schuttenbeld, Zwolle

41 Carlo Verhaar, Deventer

42 Dorrit de Jong, Zwolle

43 Tom van der Holst, Vriezenveen

44 Robert Scholma, Zwolle

45 Judith van Dijk, Zwolle

46 Nieke Jansen, Kampen

47 Hans Buitenweg, Almelo

48 Guido van der Veen, Blokzijl

49 Henk Zomer, Enschede

50 Wim-Jan Renkema, Steenwijk