Vóór nieuwe groeiseizoen maatregelen tegen droogte

GroenLinks heeft, samen met de ChristenUnie, PvdA en 50plus, een voorstel ingediend dat het provinciebestuur vraagt met partners en mede-overheden te verkennen of deze winter meer water kan worden vastgehouden in Overijssel dan normaal.

Het voorstel kreeg de steun van alle Statenleden.

Deze zomer is Nederland geconfronteerd met ernstige hitte en droogte; de droogte duurt nog steeds voort.Waterschappen en Vitens schatten het neerslagtekort op enkele honderden regendagen. Dat gaat normaal gesproken niet gebeuren. We mogen er vanuit gaan, dat zonder extra maatregelen ook het voorjaar zal beginnen met een tekort aan water.

GroenLinks fractievoorzitter Robert Jansen is blij met de unanieme steun: ‘Hopelijk kunnen we het watertekort zo klein mogelijk maken, de situatie is op dit moment zeer nijpend voor de natuur en landbouw. En op lange termijn ook voor de totale grondwatervoorraad, waar we in Overijssel van afhankelijk zijn voor bijvoorbeeld het drinkwater.’