Nieuws

GroenLinks wil opheldering over aardgascondensaat-opslag in Hardenberg

Gisteren werd bekend dat de NAM-opslag van aardgascondensaat in Farmsum onder verscherpt toezicht is geplaatst door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Uit de opslag is 30.000 liter condensaat gelekt (een soort diesel). In Overijssel staat ook zo’n opslagfaciliteit, inclusief daaronder een grondwaterverontreiniging. GroenLinks fractievoorzitter Robert Jansen vraagt daar opheldering over aan het provinciebestuur.

Spoorverdubbelingen Deventer-Olst en Enschede-Zwolle vorderen!

Op dinsdag 25 september j.l. kregen wij het nieuws uit Den Haag (Tweede Kamer) door dat er een vooraankondiging van twee moties van de regeringspartijen. Beiden hadden betrekking op spoorlijnen, waaronder de voor Overijssel belangrijke lijnen Zwolle-Enschede en de lijn Arnhem-Zwolle.

Lees verder

Nieuw bestuur DWARS Overijssel

Op zaterdag 29 september is tijdens de ledenvergadering van DWARS (jongerenorganisatie GroenLinks) Overijssel in Zwolle een nieuw bestuur gekozen.

Lees verder

GroenLinks en CDA: Geen olie-afvalwater in lege gasvelden.

De Overijsselse Statenfractie van GroenLinks en CDA stellen voor de tekst van de omgevingsvisie zo aan te passen, dat het helder is dat Overijssel de injectie van olie-afvalwater afwijst en voor een schone bodem is. GroenLinks en CDA doen dit voorstel om afvalwaterinjectie te noemen bij uit te sluiten activiteiten om een helder signaal af te geven vanuit Overijssel aan het Kabinet.